28. října 1495
738 01 Frýdek-Místek
tel: +420 558 877 111
fax: +420 558 877 277

Aktuality

 

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ:

Představenstvo akciové společnosti HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, 28. října 1495, PSČ 738 01, IČO: 45193584 (dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se uskuteční dne 28. 6. 2016 v 9.00 hodin v sídle Společnosti. Registrace účastníků bude probíhat od 8.30 hodin.........více


Společnosti MAKS-D s.r.o. a HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. se stali generálním dodavatelem stavby „Univerzální granulační linka (UGL) a dusičnan amonný (DA)“.

V současné době probíhají práce na finalizaci projektové a výrobní dokumentace, práce na pilotáži stavebních objektů a výroba ocelových konstrukcí a hlavních technologických aparátů.

Výstavba probíhá v areálu akciové společnosti Lovochemie a zajistí potřebnou modernizaci technologie a zejména zvýšení výrobních kapacit hnojiv.


HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. vypracoval přípravnou dokumentaci ve všech stupních italskému investorovi IVG Colbachini CZ s.r.o. pro rozšíření výroby umístěné na krnovské průmyslové zóně. V současné době pokračují dokončovací práce před kolaudací stavby.


HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. realizoval na koksovně společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. přestavbu hasicí věže. Jde o další z  ekologických investic, které mají snížit množství vypouštěného prachu z huti. Nové opatření zefektivní zachytávání prachových částic, které vznikají při chlazení žhavého koksu. Prach nyní v hasicí věži zachytávají takzvané lamely, které brání průchodu pevných částic. Nově bude průřezem hasicí věže nainstalován dvouvrstvý komůrkový systém, který  posílí záchyt prachu ve vodní páře, aniž by omezil účinnnost hašení a průtok vody.


Pro japonského dodavatele Summit CRM pokračuje našeSummit CRM společnost na inspekci  žáruvzdorného zdiva dodávaného českým výrobcem pro Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation na rekonstrukci baterie č. 4 koksovny Kimitsu.

 


HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek dokončil s ArcelorMittal Ostrava další dva kontrakty na dodávku projektů zaměřených na zlepšování životního prostředí. Jedná se o tyto dvě stavby „Odprášení systému zavážení vysoké pece 3“„Odprášení systému zavážení vysoké pece 2 a 4“. Stavby realizoval HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek formou dodávky "na klíč".


HUTNÍ PROJEKT Frýdek–Místek a.s. se zařadil do projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců" spolufinancovaného ze zdrojů Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LLZ a státního rozpočtu České republiky. - "Dotace"


V součastné době HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. provádí další etapu opravy topných stěn koksárenské baterie 7 na koksovně Svoboda pro investora OKK Koksovny a.s. Ostrava.


HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. dodal na “klíč“ stavbu pokusné koksovací pece pro německou společnost ThyssenKrupp Steel Europe AG. Po úspěšném zkušebním provozu byla pec předána investorovi.

 

 


HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. úspěšně vyprojektoval 2 NP výrobní části společnosti MARLENKA international, s.r.o. s ruční výrobou, skladovacími prostory a laboratoří. 

 


Po úspěšných tendrech uzavřel HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek s největším producentem oceli v České Republice ArcelorMittal Ostrava kontrakty na dodávku ekologických projektů. Jedná se o stavby „Odprášení výklopníků“ a „Snížení fugitivních emisí s manipulaci a chlazení aglomerátu – aglomerace jih“ které přinesou Moravskoslezskému kraji zlepšení hodnot znečištění ovzduší prachem.

Stavby realizoval HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek formou dodávky "na klíč" spolu s konsorcionálními partnery. Moderní strojní zařízení bude vybaveno analýzou vzdušiny včetně vyhodnocení a zavedení do evidence monitorování emisí. Řídicí systém nového odprašovacího zařízení zajistí spolehlivý a bezpečný provoz celé technologie včetně optimalizace provozních režimů, jeho hodnocení a plnou automatizaci.


Dokončení nové chemické části KB 6 v Indii pro společnost STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED , Koksovny Rourkela Steel Plant.
Technologické zařízení nových provozů je testováno, v tomto roce proběhnou garanční zkoušky.
 
 

 


Pro společnost NMDC LIMITED HYDERABAD zpracoval HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. přípravnou dokumentaci na dodávku nových koksárenských chemických provozů pro koksovnu v Nagarnaru. V současné době probíhají stavební práce a montáž hlavních technologických celků.

© Hutní projekt Frýdek-Místek | Design © 02MMXII Pulary sro.