Všechny reference zobrazené na mapě

Občanská stavba – Hrad Malenovice

Kategorie: Občanská stavba Místo stavby: Zlín Zadavatel: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. Realizace: 2017 Název: Rekonstrukce   Popis: HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek, a.s. realizoval zakázku pro Muzeum jihovýchodní Moravy sídlící ve Zlíně. Předmětem zakázky bylo zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, projektovou dokumentaci pro provádění stavby, stavebně-historický…

Občanská stavba – Rekonstrukce dětského koupaliště

Kategorie: Občanská stavba Místo stavby: Jihlava Zadavatel: SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Realizace: 2016 Název: Rekonstrukce   Popis: HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek, a.s. zpracoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby podle požadavku investora a řešil návrh změny dokončené stavby stávajícího dětského bazénu v areálu Aquaparku Vodní ráj v Jihlavě. Jednalo se o rekonstrukci dětského bazénu, který nesplňoval…

Občanská stavba – Výpravní budova Břeclav

Kategorie: Občanská stavba Místo stavby: Břeclav Zadavatel: Správa železniční dopravy Realizace: 2018 Název: Rekonstrukce   Popis: Předmětem zakázky bylo zhotovení projektu stavby a výkonu autorského dozoru při realizaci díla rekonstrukce výpravní budovy v Břeclavi, II etapa.

Občanská stavba – Letní koupaliště Hodonín

Kategorie: Občanská stavba Místo stavby: Hodonín Zadavatel: Město Hodonín Realizace: 2008 Název: rekonstrukce/zdravotnické zařízení   Popis: Z důvodu zastaralého a kapacitně nevyhovujícího (z hlediska hygienických požadavků a předpisů) letního koupaliště se město Hodonín rozhodlo pro jeho rekonstrukci. Realizací záměru tak byl vytvořen sezónní plavecko-relaxační areál města. V rámci projektu byla řešena příprava území a demolice, provozně sociální objekt,…

Občanská stavba – Letní koupaliště Jalubí

Kategorie: Občanská stavba Místo stavby: Jalubí Zadavatel: Obec Jalubí Realizace: 2017   Popis: HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek, a.s. zpracoval projektovou dokumentaci a zajistil inženýrkou činnost pro akci „Oprava letního koupaliště“, jejímž zadavatelem byla obec Jalubí. Rekonstrukcí došlo k navýšení kvality a standardu koupaliště a dodržení platné legislativy.

Chemické provozy – Zásobníky 4% roztoku NaOH

Kategorie: Chemické provozy Místo stavby: Ostrava Zadavatel: BorsodChem MCHZ, s.r.o. Druh stavby: Rekonstrukce  Realizace: 2018   Popis: Jedná se o demontáž dvou kusů stávajících zásobníků a jejich likvidace. Dodávka zahrnuje instalaci nových zásobníků 4% roztoku NaOH H 1207 A, B na uvolněné dříky. 

Energetika – Ekologizace kotlů K12, K13, K14 elektrárny Třebovice

Kategorie: Energetika Místo stavby: Ostrava – Třebovice Zadavatel:      NOEN, a.s. Druh stavby:  Novostavba Realizace:      2017   Popis: Pro obor energetiky zpracovala naše společnost pro akciovou společnost Veolia Energie ČR, a.s. projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně výkonu funkce generálního projektanta pro kompletní projektovou dokumentaci pro akci s názvem „Ekologizace kotlů K12, K13, K14 v Elektrárně…

Výroba koksu – Visag BPP

Kategorie: Výroba koksu   Místo stavby: Indie Zadavatel:    Visakhapatnam Realizace:    probíhá   Popis: Hutní Projekt Frýdek-Místek je vedoucím konsorcia při realizaci návrhu a výstavby koksárenské chemie pro koksárenskou baterii číslo 5 v závodě RASHTRIYA ISPAT NIGAM LIMITED VISAKHAPATNAM STEEL PLANT. 

Výroba koksu – Výměna sběrných předloh baterie 7m

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Košice Zadavatel: Železárny Košice, Slovenská republika Realizace: 2017   Popis: Výměna odsávacích předloh včetně příslušenství byla realizována pro již nevyhovující stav původních předloh. V průběhu stavby byly vyměněny předlohy bloku včetně potrubních rozvodů, elektroinstalace, systému řízení a přezdění stoupaček. Oprava byla provedena za plného provozu sousedních bloků a blok byl po celou dobu opravy…

Chemické provozy – Lovochemie

Kategorie: Chemické provozy Místo stavby: Lovosice Zadavatel: Lovochemie, a.s. Druh stavby: Novostavba Realizace: 11/2017   Popis: Jedná se o vybudování nového moderního technologického celku v rámci stávajícího areálu pro výrobu hnojiv a náhrada stávajících výrobních jednotek DA a UGL za nové. Pro realizaci záměru bylo využito příslušných provozních prostor v areálu s využitím veškeré stávající infrastruktury areálu.

Výroba koksu – Kontrolní činnost tepelně technické divize

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Třinec Zadavatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Druh stavby: Rekonstrukce, modernizace a oprava Realizace: 2017   Popis: Společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. zajišťuje v rámci této investice kontrolní činnost tepelně technické divize při výstavbě a dále činnosti spojené s náběhem Koksárenské baterie č. 11.

Průmyslové stavby – Nová továrna na výrobu zdravotnických setů

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Havířov, Dolní Suchá Zadavatel: Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o. Realizace: 2017   Popis: V květnu 2017 byla zkolaudována stavba „Nová továrna na výrobu zdravotnických setů“ pro investora Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o. Provoz v továrně je zaměřen na výrobu jednorázových chirurgických Mölnlycke Procedure setů. Naše společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. na zakázce…

Výroba koksu – Pokusná koksovací pec

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Třinec Zadavatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Druh stavby: Novostavba Realizace: 2017   Popis: Společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., jako generální dodavatel, vyprojektovala, dodala a uvedla do provozu poloprovozní koksovací pec. Pokusná koksovací pec slouží k měření rozpínavého tlaku uhlí a dalších fyzikálních veličin, které jsou nezbytné pro správné složení uhelné vsázky do koksovacích baterií.

Chemické provozy – Chemické provozy včetně vodního hospodářství a strojního chlazení

Kategorie: Chemické provozy Místo stavby: Indie Zadavatel: STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD. Rourkela Steel Plant Druh stavby: Novostavba Realizace: probíhá   Popis: Jedná se o výstavbu chemických provozů včetně vodního hospodářství a strojního chlazení. V minulém roce probíhaly práce na dokončení garančních testů nových chemických provozů koksovny Rourkela Steel Plant.

Chemické provozy – Chemický provoz vč. vodního hospodářství a biologické čistírny vod

Kategorie: Chemické provozy Místo stavby: NMDC Nagarnar, Indie Zadavatel: NMDC & STEEL PLANT Realizace: probíhá     Popis: Společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. pokračuje na dokončení projektové dokumentace „Detail design“ pro koksovnu Nagarnar v Indii. Jako člen konsorcia zabezpečujeme pro tento projekt zpracování hlavních částí dokumentace, dodávku části technologie, dozor při výstavbě a uvádění do provozu.

Chemické provozy – Fléra pro spalování koksárenského plynu

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Kraków, Polsko Zadavatel: ArcelorMittal Poland s. a. Druh stavby: Novostavba Realizace: 2015   Popis: Projekt řešil výstavbu zařízení pro havarijní spalování koksárenského plynu v závodě Arcelormittal v Krakově. Spalování bude probíhat podle potřeby v závislosti od přetlaku plynu v síti koksárenského plynu na fléře, která bude mít tři hořáky. Celou stavbu naše společnost dodávala „na klíč“.    

Průmyslové stavby – Přístavba výrobní haly

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Krnov Zadavatel: IVG Colbachini CZ s.r.o. Druh stavby: Novostavba Realizace: 2015 – 2016   Popis: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. vypracoval přípravnou dokumentaci ve všech stupních italskému investorovi IVG Colbachini CZ s.r.o. pro rozšíření výroby umístěné na krnovské průmyslové zóně.

Průmyslové stavby – Instalace drátotahů

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Bohumín Zadavatel: ŽDB DRÁTOVNA a.s. Druh stavby: Novostavba Realizace: 2016   Popis: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. vypracoval projektovou dokumentaci pro instalaci nových drátotahů a dále připravil komplexní dokumentaci modernizace areálu provozu Tažírna drátu pro I. a II. etapu stavební úpravy haly staré mořírny a v neposlední řadě přeložku energomostu podél zinkovny.

Strojní zařízení – Obsluhovací stroje KB v Třinci

Kategorie: Strojní zařízení Místo stavby: Třinec Zadavatel: Třinecké železárny, a.s. Realizace: 2016   Popis: Obsluhovací stroje pro Koksárenskou baterii 11, a to výtlačný a pěchovací stroj, vodící vůz a převáděcí vůz, byly dodány a předány naším partnerem firmou DALSELV DESIGN a.s. formou dodávky „na klíč“.

Občanská stavba – Rekonstrukce koupaliště

Kategorie: Občanská stavba Místo stavby: Trnava, Slovenská republika Zadavatel: AQUA-RELAX spol. s r.o. Realizace: 2016   Popis: Jedná se o stavební úpravy stávajícího venkovního koupaliště, které zahrnují rekreační areál, ve kterém budou orientovány kromě venkovních bazénů i objekty související s tímto provozem a jsou pro provoz koupaliště nezbytné. Stavba slouží pro rekreaci, relaxaci a sportovní vyžití návštěvníků letního koupaliště.

Výroba koksu – Pokusná koksovací pec

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Německo Zadavatel: ThyssenKrupp Steel Europe AG Druh stavby: Novostavba Realizace: 2015   Popis: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. dodal na “klíč“ stavbu pokusné koksovací pece pro německou společnost ThyssenKrupp Steel Europe AG. Po úspěšném zkušebním provozu byla pec předána investorovi.

Výroba koksu – Oprava stěn koksárenské baterie č. 7

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Ostrava Zadavatel: OKK Koksovny, a.s. Druh stavby: Rekonstrukce Realizace: 2015-2017   Popis: Společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. zajišťovala v rámci této investice služby poskytnuté tepelně technickou divizí a spočívaly ve vychlazování opravovaného úseku, udržování teplotního režimu během bourání a zdění, regulace opravovaného úseku.

Občanské stavby – Zateplení areálu SOŠ TŽ

Kategorie: Občanská stavba Místo stavby: Třinec Zadavatel: Střední odborná škola Třineckých železáren Druh stavby: změna dokončené stavby Realizace: 2015   Popis: Projekt řešil zateplení certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem, nová plastová okna, nové dveře a vrata. Vnější stávající ocelové konstrukce byly repasovány, v důsledku zateplování upraveny a po odstranění původních nátěrů nově natřeny. Nově bylo provedeno zateplení střešních plášťů, veškeré…

Koksárenské baterie – Modernizace hasicí věže koksárenské baterie č. 1

Kategorie: Koksárenské baterie Místo stavby: Ostrava Zadavatel: ArcelorMittal Ostrava a.s. Účel stavby: Modernizace stávajícího technologického zařízení Realizace: 2015   Popis: Jednalo se o modernizaci stávajícího technologického zařízení pro mokré hašení koksu  za účelem snížení emisí při hašení koksu. Tento projekt řešil výrazné snížení koncentrace TZL v úletu pří hašení koksu v hasicí věži koksové baterie. Pro tento účel byly…

Průmyslové stavby – Odprášení systému zavážení Vysokých pecí 2 a 4

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Ostrava Zadavatel: ArcelorMittal Ostrava, a.s. Druh stavby: Novostavba Realizace: 2015   Popis: Projekt řešil snížení fugitivních emisí ze systému zavážení Vysokých pecí 2 a 4, náhradou stávajícího elektroodlučovače za tkaninové filtry a celkovou výměnu a rekonstrukci odsávacího potrubí. V průběhu stavby byla provedena kompletní demontáž stávajícího zařízení – elektroodlučovače, komína, odsávacích potrubí a návazných…

Průmyslové stavby – Snížení fugitivních emisí

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Ostrava Zadavatel: ArcelorMittal Ostrava, a.s. Druh stavby: Novostavba Realizace: 2014-2015   Popis: V průběhu stavby byla provedena demontáž stávajícího odsávacího zařízení na chladicích pásech a na technologickém zařízení – drtičích a třídičích. Byly vybudovány dvě nové filtrační stanice včetně nových komínů, elektrorozvodny, kompresorové stanice, bylo instalováno nové odsávací potrubí pro veškeré technologická zařízení a…

Průmyslové stavby – Rozšíření výrobního areálu Marlenka

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Frýdek-Místek Zadavatel: MIKO INTERNATIONAL s.r.o. Druh stavby: Přístavba Účel stavby: Rozšíření objektu výrobní haly, skladu a administrativní budovy Realizace: 2015   Popis: V přístavbě administrativy jsou v přízemí navrženy nové šatny. V přístavbě je dále navržena nová kavárna s kapacitou 44 míst, která bude sloužit pro návštěvníky exkurzí, prostor pro expozici historie výroby a…

Občanská stavba – Rekonstrukce autobusového nádraží

Kategorie: Občanská stavba Místo stavby: Rýmařov Zadavatel: Město Rýmařov Realizace: 2015   Popis: Jedná se o dopravní stavbu zahrnující autobusové nádraží a parkoviště před SVČ včetně dopravního propojení s ulicí Tomáše Matějky. Stanoviště je vybaveno dvěma krytými nástupišti se třemi zastávkami na každém z nich, elektronickým informačním systémem (tabulí), orientační tabulí s informacemi o uspořádání nádraží, prvky mobiliáře…

Průmyslové stavby – Výrobně skladovací hala

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Ostrava Zadavatel: ISORA, a.s. Druh stavby: novostavba Realizace: 2015 Popis: Objekt převážně slouží jako skladovací hala s administrativní částí. Skladují se zde hlavně plechy. V objektu může dojít k drobným pracím jako je ohýbaní a stříhaní plechů.

Strojní zařízení – Skládkové stroje v Třinci

Kategorie: Strojní zařízení Místo stavby: Třinec Zadavatel: RPS Ostrava – KADAMO a. s. Realizace: 2015   Popis: Pro zadavatele byla naším partnerem firmou DALSELV DESIGN a.s. zpracována dokumentace a realizována veškerá technicko-organizační činnost, a to od nabídky přes realizaci až po úspěšné předání investorovi.

Občanská stavba – Rekonstrukce a modernizace restaurace „U Čápů“

Kategorie: Občanská stavba Místo stavby: Žabeň Zadavatel: Obec Žabeň Realizace: 2014   Popis: Projekt řešil rekonstrukci stávající restaurace uvnitř objektu. Jednalo se zejména o přestavbu 1.N.P a částečně také 1.P.P. ve které je navržena strojovna vzduchotechniky a lapák tuku pro kuchyň restaurace. Stávající vstup z restaurace na terasu byl přestavbou navržen za hlavní vstup a k němu bylo navrženo nové venkovní schodiště.

Průmyslové stavby – Inovace výroby pražců pro vysokorychlostní tratě

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Uherský Ostroh Zadavatel: ŽPSV, a.s. Druh stavby: Změna dokončené stavby Realizace: 2014 Popis: Záměrem investora bylo umístění technologického výrobního zařízení do stávajícího objektu. Projekt řešil požadavky technologie a celkovou rehabilitaci budovy. Byla provedena nová dispozice zkušebny, výměna a úprava oken, copilitového a beztmelého zasklení, nová podlaha, dále byla provedena nová kotelna a…

Výroba koksu – TŘÍDIČ KOKSU PRO 10/C“

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Ostrava Zadavatel: ArcelorMittal Ostrava a.s. Druh stavby: Novostavba Realizace: 2014 Popis: Projekt výrobního zařízení řešil instalaci třídící linky do prostoru haly pokusné koksovací pece. Nová třídící linka je umístěna v prostoru stávajícího hrubotřídiče a bedny pro určení sypné hmotnosti uhlí.  

Energetika – Ekologizace kotlů v elektrárně Třebovice

Kategorie: Energetika Místo stavby: Ostrava Zadavatel: Veolia Energie ČR, a.s. Druh stavby: novostavba Realizace: 2014   Popis: V rámci modernizace výroby elektrické energie a zvýšení ekologičnosti zařízení se instalovalo nové zařízení určené ke snížení emisí SO2, NOx a TZL a pro nakládání s popelovinami (včetně expedice), jako produktem z procesu výroby elektrické energie parním turbosoustrojím za využití spalovacího tepelného zdroje.

Průmyslové stavby – Rekonstrukce výrobní haly

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Dolní Benešov Zadavatel: MSA, a.s. Druh stavby: Rekonstrukce Realizace: 2013 Popis: Společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. na zakázce vystupovala jako hlavní projektant. Jednalo se o rekonstrukci staré a nevyužívané haly v areálu společnosti MSA, a.s.

Koksárenské baterie – Kardemir Turecko

Kategorie: Koksárenské baterie Místo stavby: Karabuk, Turecko Zadavatel: Kardemir, a.s. Druh stavby: doplnit Účel stavby: doplnit Realizace: 2011-2013   Popis: Pro společnost Kardemir, a.s. jsme na koksárenské baterii č. 3 prováděli kontrolní činnost při vyzdívání žáruvzdorného zdiva baterie. Zakázka také zahrnovala samotné vysoušení a vytápění baterie a na závěr proběhlo předání baterie do provozu.

Strojní zařízení – Strojní díly koksárenské baterie

Kategorie: Strojní zařízení Místo stavby: Ostrava, Koksovna Svoboda Zadavatel: OKK Koksovny a. s. Realizace: 2012 – 2013   Popis: Jednalo se o rekonstrukci měnících zařízení pro KB 7 a KB 8 s instalací hydraulických měnících vrátků a instalaci nových ministoupaček vč. vodního hospodářství na KB 8 pro zlepšení ekologických a pracovních podmínek na stropu baterie. Rekonstrukce byla realizována naším…

Strojní zařízení – Skládkové stroje

Kategorie: Strojní zařízení Místo stavby: Třinec Zadavatel: Třinecké železárny, a.s. Realizace: 2013   Popis: Pro zadavatele byla naším partnerem, společností DALSELV DESIGN a.s., zpracována studie zahrnující maximální ekologické opatření a zvýšení výkonu stroje.

Chemické provozy – Zabezpečení procesu odsíření

Kategorie: Chemické provozy Místo stavby: Ostrava Zadavatel: ArcelorMittal Ostrava a.s. Druh stavby: Rekonstrukce a modernizace Realizace: 2012   Popis: Předmětem stavby byly úpravy na provozním souboru odsíření koksárenského plynu k dosažení optimalizace procesu, zejména pomocí výstavby nového koncového chlazení a zajištění dostatku chladících vod pro provozní soubor Odsíření. Tuto stavbu dodávala společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. jako dodávku „na klíč“.

Energetika – Kogenerační jednotky

Kategorie: Energetika Druh stavby: novostavby Realizace: 2012 – 2005   Popis: Společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. řeší instalace kogeneračních jednotek v různých lokalitách hlubinných dolů v našem regionu. Jako příklad můžeme uvést lokalita dolu Žofie v Orlové, Staříč, Dukla v Orlové a mnoho dalších. Instalaci kogeneračních jednotek jsme prováděli pro investory Green Gas DPB, a.s. nebo OKD, DPB, a.s.

Výroba koksu – Postupná oprava VKB 3

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Košice Zadavatel: Železárny Košice, Slovenská republika Realizace: 2011   Popis: Cílem postupné opravy zdiva VKB 3 bylo provedení výměny zdiva koksárenské baterie v rozsahu 6-ti topných stěn se zachováním návazných technologických částí v původním provedení. Postupná oprava byla provedena za provozu zbývajících částí koksárenské baterie.

Občanské stavby – Rekonstrukce KD Družba

Kategorie: Občanská stavba Místo stavby: Karviná Zadavatel: Statutární město Karviná Druh/účel stavby: změna dokončené stavby /stavba občanského vybavení Realizace: 2011   Popis: Objekt slouží především k pořádání kulturně-společenských a shromažďovacích akcí. Je zde situován sál (víceúčelový společenský) s jevištěm a s potřebným zázemím, potřebné sklady a patřičné sociální a technické zázemí. Projekčně se jednalo o změnu dokončené stavby,…

Občanská stavba – CB Centrum

Kategorie: Občanská stavba Místo stavby: Ostrava Zadavatel: SKANSKA Development, a.s. Realizace: 2011   Popis: Jedná se o polyfunkční objekt v centru města Ostravy, jehož účelem je vytvoření pronajímatelných kancelářských ploch. Objekt bude nabízet možnost pořádání malých konferencí, školení v rámci auditoria a jednacích místností v přízemí také pro příchozí zvenčí. Součástí objektu bude restaurace v přízemí objektu, komerční plochy pro…

Strojní zařízení – Obsluhovací stroje KB

Kategorie: Strojní zařízení Místo stavby: Radlin, Polsko Zadavatel: Kombinat Koksochemiczny ,,Zabrze“ S.A. Realizace: 2011   Popis: V rámci ekologických opatření byly naším partnerem DALSELV DESIGN a.s.  dodány, namontovány a zprovozněny strojní díly obsluhovacích strojů koksárenské baterie s pěchovaným provozem

Chemické provozy – Rekonstrukce kondezace č. 4

Kategorie: Chemické provozy Místo stavby: Ostrava Zadavatel: ArcelorMittal Steel Ostrava a.s. Druh stavby: rekonstrukce Realizace: 2010   Popis: Společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. zpracovávala projekty pro investiční akci „Rekonstrukce kondenzace č. 4“ proti průsaku závadných látek.

Průmyslové stavby – VOLVO TRUCK CENTER

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Havířov Zadavatel: VOLVO Truck Czech s.r.o. Druh stavby: novostavba Realizace: 2010 Popis: Společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. fungovala v rámci této investice jako hlavní projektant. Jednalo se o objekt, který je tvořen spojením dvoupodlažní administrativní části a provozní části. Budova slouží k opravám, servisu a mytí nákladních automobilů.

Chemické provozy – Odsíření surového koksárenského plynu

Kategorie: Chemické provozy Místo stavby: Košice, Slovenská republika Zadavatel: Železárny Košice Druh stavby: Ekologická stavba Realizace: 2010   Popis: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. byl generálním dodavatelem této investiční akce. Výrobním programem stavby bylo odsíření a odčpavkování surového koksárenského plynu čpavkovým způsobem, výroba kapalné síry ze sirovodíku modifikovanou Clausovou metodou s předřazeným katalytickým rozkladem amoniaku a kyanovodíku, předčištění čpavkové vody na…

Výroba koksu – Oprava předlohy KB č. 8

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Ostrava Zadavatel: OKK Koksovny, a.s. Druh stavby: Rekonstrukce Realizace: 2009   Popis: Naše společnost řešila projekčně vč. autorského dozoru Opravu předlohy koksárenské baterie č. 8 na koksovně Svoboda.

Občanské stavby – Kongresové centrum Staré Město

Kategorie: Občanská stavba Místo stavby: Staré Město Zadavatel: KOVOSTEEL, s.r.o. Druh stavby: změna  stavby Realizace: 2009   Popis: Cílem bylo vytvoření vzdělávacího kongresového centra pro odbornou i širší veřejnost v environmentální oblasti a v oblasti zpracovatelského průmyslu. Stavba slouží jako středisko vzdělávání zabývající se ekologickou osvětou, výchovou, učením a vzděláváním žáků a dětí.

Občanské stavby – OFFICE BUILDING NORDICA Ostrava

Kategorie: Občanská stavba Místo stavby: Ostrava Zadavatel: SKANSKA NORDICA, s.r.o. Druh/účel stavby: novostavba/administrativní komplex Realizace: 2009   Popis: Nordica Ostrava – První administrativní budova v České republice, která obdržela certifikaci EU GreenBuilding. Administrativní budova NORDICA kombinuje skandinávskou architekturu s místními zvyklostmi a atmosférou. Tvar a velikost šestipodlažní administrativní budovy respektuje okolní prostředí. Budova je rozdělena skleněným atriem do…

Výroba koksu – Koksovna Irán

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Tehran, Irán Zadavatel: TABAS COKE CO (T.C.CO) Druh stavby: Studie Realizace: 2008   Popis: Pro investora v Iránu byla zpracována Basic dokumentace pro koksovnu v provincii Tabas s využitím technologie „Heat recovery“ dle licence od firmy SESA GOA (Indie).

Výroba koksu – Třídírna koksu

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Radlin, Polsko Zadavatel: Kombinat Koksochemiczny „Zabrze“ S.A. Realizace: 2007   Popis: Společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. zpracovávala pro polského investora projektové dokumentace pro jejich investiční záměr třídírnu koksu.

Průmyslové stavby – Nový výrobní závod

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Třinec Zadavatel: Matador DONGWON CZ s.r.o. Druh stavby: Novostavba Realizace: 2007 Popis: Naše společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. na zakázce vystupovala jako generální projektant. Hlavní činností výrobního závodu je výroba komponentů pro automobilový průmysl.

Průmyslové stavby – Hala Cromodora – Nový výrobní závod

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Mošnov Zadavatel: CROMODORA WHEELS s.r.o. Druh stavby: Novostavba Realizace: 2007 Popis: Nová výrobní hala byla postavena v průmyslové zóně Mošnov. HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., jako hlavní projektant, vypracoval komplexní projekt včetně terénních úprav haly se všemi instalacemi, kondicionování vzduchu pro halu a technologie, komunikace a silniční váhu.

Průmyslové stavby – Nový výrobní závod

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Chlebovice Zadavatel: BLANCO CZ, spol. s r.o. Druh stavby: Novostavba Realizace: 2007 Popis: Jedná se o výrobní závod na výrobu kuchyňské techniky, zařízení pro gastronomii a zařízení pro oblast medicíny. Naše společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. na zakázce vystupovala jako generální projektant a dodavatel stavby.

Průmyslové stavby – Průmyslová zóna Kolín

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Kolín Zadavatel: Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech, s.r.o. Realizace: 2002 Popis: Společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. se podílela na výstavbě nového výrobního závodu na výrobu automobilů v průmyslové zóně Kolín. Závod se skládá z několika částí jako lisovna, svařovna, montážní hala apod.