Hlavní kategorie

Naše společnost se na žádost klienta zúčastnila ve dnech 16. až 22. února 2018 optimalizace dvou technologických uzlů na chemické straně koksovny našeho dřívějšího projektu pro koksárenskou baterii číslo 6. Jednalo se o stabilizaci procesu na straně „benzol recovery plant“ spolu s nájezdem katalytického odsíření (HRP).

Závěrem naši experti provedli stabilizaci a konstatovali potřebu přípravy nových roztoku (v HRP) a potřebu dnes již nasyceného solarového oleje za nový za účelem efektivního vypírání naftalenu a benzolu z koksárenského plynu, jehož čistota je pro klienta z hlediska ekologizace zásadní.