Kategorie: Chemické provozy

Místo stavby: Košice, Slovenská republika

Zadavatel: Železárny Košice

Druh stavby: Ekologická stavba

Realizace: 2010

 

Popis:

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. byl generálním dodavatelem této investiční akce. Výrobním programem stavby bylo odsíření a odčpavkování surového koksárenského plynu čpavkovým způsobem, výroba kapalné síry ze sirovodíku modifikovanou Clausovou metodou s předřazeným katalytickým rozkladem amoniaku a kyanovodíku, předčištění čpavkové vody na jakost požadovanou pro její biologické čištění a dočištění na výstupní kvalitu danou integrovaným povolením, hermetizace zařízení nových provozních souborů stavby.