Kategorie: Průmyslové stavby

Místo stavby: Bohumín

Zadavatel: ŽDB Drátovna, a.s. Česká republika

Realizace: 2018

Název: Fosfatizační linka a stavební úpravy

Popis:

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s. zpracoval realizační projekt na instalaci nové fosfatizační linky v závodě ŽDB Drátovna Bohumín.  Projekt řešil implementaci nové fosfatizační linky (která byla dodávkou investora) do stávajících výrobních prostor. Projekt zahrnuje jak veškeré potřebné bourací a stavební úpravy pro instalaci nové linky a obslužných zařízení, tak i čerpadla a potrubní rozvody agresivních médií a odpadních vod včetně jejich meziskladování. Součástí jsou i ocelové konstrukce potřebné pro umístění nových manipulačních mechanismů. Snímky dokumentují průběh realizace.