Výroba koksu – Modernizace s rekonstrukcí a generální oprava koksárenské baterie č. 12

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Ostrava Zadavatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Druh stavby: Rekonstrukce Realizace: 2010   Popis: Cílem záměru byla modernizace s rekonstrukcí koksárenské baterie č. 12 na koksovně v akciové společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY v Třinci formou generální opravy technologického zařízení.

Průmyslové stavby – VOLVO TRUCK CENTER

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Havířov Zadavatel: VOLVO Truck Czech s.r.o. Druh stavby: novostavba Realizace: 2010 Popis: Společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. fungovala v rámci této investice jako hlavní projektant. Jednalo se o objekt, který je tvořen spojením dvoupodlažní administrativní části a provozní části. Budova slouží k opravám, servisu a mytí nákladních automobilů.

Chemické provozy – Odsíření surového koksárenského plynu

Kategorie: Chemické provozy Místo stavby: Košice, Slovenská republika Zadavatel: Železárny Košice Druh stavby: Ekologická stavba Realizace: 2010   Popis: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. byl generálním dodavatelem této investiční akce. Výrobním programem stavby bylo odsíření a odčpavkování surového koksárenského plynu čpavkovým způsobem, výroba kapalné síry ze sirovodíku modifikovanou Clausovou metodou s předřazeným katalytickým rozkladem amoniaku a kyanovodíku, předčištění čpavkové vody na…

Občanské stavby – Kongresové centrum Staré Město

Kategorie: Občanská stavba Místo stavby: Staré Město Zadavatel: KOVOSTEEL, s.r.o. Druh stavby: změna  stavby Realizace: 2009   Popis: Cílem bylo vytvoření vzdělávacího kongresového centra pro odbornou i širší veřejnost v environmentální oblasti a v oblasti zpracovatelského průmyslu. Stavba slouží jako středisko vzdělávání zabývající se ekologickou osvětou, výchovou, učením a vzděláváním žáků a dětí.

Občanské stavby – OFFICE BUILDING NORDICA Ostrava

Kategorie: Občanská stavba Místo stavby: Ostrava Zadavatel: SKANSKA NORDICA, s.r.o. Druh/účel stavby: novostavba/administrativní komplex Realizace: 2009   Popis: Nordica Ostrava – První administrativní budova v České republice, která obdržela certifikaci EU GreenBuilding. Administrativní budova NORDICA kombinuje skandinávskou architekturu s místními zvyklostmi a atmosférou. Tvar a velikost šestipodlažní administrativní budovy respektuje okolní prostředí. Budova je rozdělena skleněným atriem do…