Kategorie: Výroba koksu

Místo stavby: Třinec

Zadavatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Druh stavby: Novostavba

Realizace: 2017

 

Popis:

Společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., jako generální dodavatel, vyprojektovala, dodala a uvedla do provozu poloprovozní koksovací pec.

Pokusná koksovací pec slouží k měření rozpínavého tlaku uhlí a dalších fyzikálních veličin, které jsou nezbytné pro správné složení uhelné vsázky do koksovacích baterií.