Kategorie: Výroba koksu

Místo stavby: Ostrava

Zadavatel: ArcelorMittal Ostrava a.s.

Druh stavby: Novostavba

Realizace: 2014

Popis:

Projekt výrobního zařízení řešil instalaci třídící linky do prostoru haly pokusné koksovací pece. Nová třídící linka je umístěna v prostoru stávajícího hrubotřídiče a bedny pro určení sypné hmotnosti uhlí.