Kategorie: Výroba koksu

Místo stavby: Košice

Zadavatel: Železárny Košice, Slovenská republika

Realizace: 2017

 

Popis:

Výměna odsávacích předloh včetně příslušenství byla realizována pro již nevyhovující stav původních předloh. V průběhu stavby byly vyměněny předlohy bloku včetně potrubních rozvodů, elektroinstalace, systému řízení a přezdění stoupaček. Oprava byla provedena za plného provozu sousedních bloků a blok byl po celou dobu opravy obsazen koksem s udržování tepelného režimu.
Oprava byla provedena v plánovaném termínu a v říjnu 2017 předána do užívání objednateli.