Kategorie: Občanská stavba

Místo stavby: Praha

Zadavatel: Bytové družstvo Petržílkova

Realizace: 2004-2005

Název: Novostavba

Popis:

Předmětem zakázky, kde HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. byl generálním projektantem, byla budova o sedmi pozemních a  dvaceti dvou nadzemních podlaží. Stavba je navržena jako železobetonový monolitický skelet. Vertikální nosný systém, který je tvořen vnitřními stěnami komunikačních jader a vnitřními mezibytovými stěnami, je doplněn bezprůvlakovými stropními deskami. Navrhované objekty byly navrženy především za účelem bydlení doplněným komerčním využitím v parteru objektů.