Po úspěšných tendrech uzavřel HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek s největším producentem oceli v České Republice ArcelorMittal Ostrava kontrakty na dodávku ekologických projektů. Jedná se o stavby „Odprášení výklopníků“ a „Snížení fugitivních emisí s manipulaci a chlazení aglomerátu – aglomerace jih“ které přinesou Moravskoslezskému kraji zlepšení hodnot znečištění ovzduší prachem.

Stavby realizoval HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek formou dodávky „na klíč“ spolu s konsorcionálními partnery. Moderní strojní zařízení bude vybaveno analýzou vzdušiny včetně vyhodnocení a zavedení do evidence monitorování emisí. Řídicí systém nového odprašovacího zařízení zajistí spolehlivý a bezpečný provoz celé technologie včetně optimalizace provozních režimů, jeho hodnocení a plnou automatizaci.