Hlavní kategoriesta

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. byl úspěšný ve výběrovém řízení a získal dodávku na klíč k akci „Nové vzduchové kompresory“ pro investora Liberty Ostrava a.s. Dodávka a montáž požadované technologie zahrnuje náhradu stávajícího parního vzduchového kompresoru 3 novými moderními šroubovými vzduchovými kompresory. Dále je součástí dodávky úprava stávajících zařízení případně jejich obnova, přípravné a projekční práce, dodávky potřebných staveb a stavebních prací, zajištění přípojek potřebných energií a médií, realizaci potřebných přeložek, montáž a uvedení navržených zařízení do provozu včetně potřebných zkoušek a zaškolení.

Technické parametry 1 ks vzduchového šroubového kompresoru jsou následující:

  • Dopravní množství 1 ks kompresorové stanice   9 000 m3/h
  • Jmenovitý výkon motoru 1 015 kW

K podpisu kontraktu došlo v lednu 2022.