Hlavní kategorie

V úterý dne 26. června 2018 v 9h se v budovách HUTNÍHO PROJEKTU Frýdek – Místek, a.s. konalo zasedání řádné valné hromady. Účastníci projednávali stav majetku, hospodářský výsledek a dalších ekonomické záležitosti.  Generální ředitel, pan Ing. Marcel Jenčo, přednesl zprávu představenstva a seznámil valnou hromadu s činností společnosti v roce 2017 a s výhledem na rok 2018. Nedůležitějšími podnikatelskými obory stále zůstávají koksárenství, chemický průmysl a ekologické stavby. Závěrem jednání byla schválena řádná účetní uzávěrka za rok 2017, která je přístupná na adrese https://www.hpfm.cz/vyrocni-zpravy/