Chemické provozy

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. se zaměřuje především na chemické provozy koksoven. Naše firma zajišťuje kompletní projektovou dokumentaci, dodávky a uvedení do provozu jednotlivých technologických celků, aparátů, zařízení a potrubních cest spojených s čištěním koksárenského plynu a surové čpavkové vody, včetně výroby a expedice chemických produktů.

Máme dlouholeté zkušenosti s návrhem aparátů typu trubkových výměníků, praček, stripperů, reaktorů, polních hořáků/flér apod. Také mimo chemické provozy koksoven nabízí HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. zpracování kompletní služby od studie až po realizaci staveb. Jedná se především o implementaci poskytnutých informací externím Licensorem na konkrétní řešení pro daného klienta.

Pro chemické technologické celky nabízíme bilancování hmotových a tepelných toků (bilance stávajících i nových technologií, optimalizaci technologických uzlů, návrhy nových technologických aparátů atd). Řešíme skladování kapalných a sypkých látek, jejich stáčení a plnění, dopravní systémy (produktovody) kapalin, plynů a tuhých látek. Pro všechny výše uvedené oblasti nabízíme také činnosti dozorů, najíždění a uvedení do provozu.

Nabízené služby v oblasti chemického průmyslu

 • Stanovení bilancí stávajících i nových technologií
 • Optimalizace technologických uzlů
 • Návrhy nových technologických aparátů

Nabízené technologické uzly s vlastním know-how

 • hrubá a jemná kondenzace
 • primární a koncové chlazení plynu
 • odloučení dehtu z koksárenského plynu (elektrostatické nebo mechanické filtry)
 • doprava plynu
 • vypíraní BTX uhlovodíku z koksárenského plynu
 • zpracování fenolčpavkových vod včetně biologické čistírně odpadních vod
 • technologie odsíření:
  • amoniakální
   • H2S ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,4 g/Nm3
   • NH3 ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,03 g/Nm3
   • Produktem odsíření je síra o čistotě 99,9 %
  • vakuumkarbonátová
   • H2S ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,1 g/Nm3
   • NH3 ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,03 g/Nm3
   • Produktem odsíření je kyseliny sírová o čistotě 94% popřípadě síra o čistotě 99,9 %
  • oxidační (Stretford).
   • H2S ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,05 g/Nm3
   • NH3 ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,03 g/Nm3
   • Produktem odsíření je síra o čistotě 99,9 %