Výroba koksu

Koksárenské baterie

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek je schopen připravit různé typy koksárenských baterií a pokusných koksovacích pecí ve vazbě na rozměry komory a způsob otápění či odtahy spalin. V minulosti byly řešeny tyto typy baterií:

  • Klasické koksárenské baterie

COBS5-HP se sypným provozem, výška komory 5,0m

COBS7-HP velkoprostorová se sypným provozem, výška komory 7,1m

COBP1-HP s pěchovacím provozem, výška komory 3,6m (šířka komory 0,44m)

COBP2-HP s pěchovacím provozem, výška komory 3,5m (šířka komory 0,515m)

COBP5.5-HP s pěchovacím provozem, výška komory 5,5m

  • Baterie typu Heat Recovery /Non Recovery/

HR baterie s výškou komory 2,66m ve vrcholu klenby a šířkou komory 2,75m se spodním odtahem spalin včetně kompletní energetické části pro využití tepla spalin k výrobě páry nebo elektrické energie.

  • Pokusné koksovací pece

PO500-HP pro cca 500 kg uhelné vsázky. Simulace koksovacího procesu s měřením tlaku vsázky na stěnu.  Systém čištění odcházejících plynů.  Pěchovaný způsob provozu, je možná i simulace hustoty sypného provozu.

PO250-HP pro cca 250 kg uhelné vsázky. Simulace koksovacího procesu s měřením tlaku vsázky na stěnu.  Systém čištění odcházejících plynů.  Pěchovaný způsob provozu, je možná i simulace hustoty sypného provozu.

PO60-HP pro cca 60 kg uhelné vsázky. Simulace koksovacího procesu s měřením tlaku vsázky na stěnu.  Systém čištění odcházejících plynů.  Pěchovaný způsob provozu, je možná i simulace hustoty sypného provozu.

  • Testovací pec SHO

Pokusná pec SHO pro měření rozpínavosti koksárenských uhlí. SHO pec je navržena v dvoukomorovém provedení s elektrickým ohřevem dna pece. Pec umožňuje testování buď jednoho vzorku uhlí nebo dvou vzorků uhlí současně.

Kapacita každé komory je 6kg uhlí.

Provoz pece je řízen automaticky a výsledky testů jsou zaznamenávány v připojeném průmyslovém PC.

Hašení koksu

  • Vestavba hasicí věže WQ20-HP slouží pro snížení emise tuhých znečišťujících látek z hasicí věže do ovzduší pod hranici BAT limitů (20g/tcks)

Laboratorní přístroje – Dasfos

  • Systém RF – 33 pro stanovení reaktivity a pevnosti koksu zkouškou CRI – CSR
  • Systém RF – 33/KK pro výrobu 10 kg koksu a stanovení vlastností koksu zkouškou CRI – CSR
  • Systém RF – 33/TV pro stanovení vlastností koksu  zkouškou CRI – CSR s termováhou s reprodukovatelnosti   0,5 g.
  • Plastometr PF – 22 – Gieselerův plastometr podle  ASTM D 2639
  • Dilatometr DF – 7 – podle norem ISO 349, DIN 739, ISO 8264

Prospekt společnosti:

Pilot Coke Ovens

Sole-heated oven (SHO)

Quenching tower brochure