Strojní zařízení

Nabízené strojní zařízení v podrobnějším členění:

Koksovny:

 • strojní zařízení koksárenských baterií pro sypný i pěchovaný provoz
 • obsluhovací stroje koksárenských baterií
 • uhelná i koksová služba

Skládkové stroje:

 • shrnovače
 • portálové zakladače a korečkové naběrače
 • sdružené kolesové stroje
 • drapákové jeřáby

Úpravny surovin (uhlí a rud):

 • kompletní řešení od vstupu vytěženého produktu po jeho vytříděnou druhovou expedici

Zauhlování tepláren a elektráren:

 • kompletní řešení dopravy od příjezdu (vyklopení) paliva po dopravu ke kotlům

Skladování, manipulaci a přípravu vstupních surovin – sypkých hmot:

 • kompletní řešení skladování včetně dopravních cest

Tyto celky jsou sestaveny z jednotlivých strojů a zařízení, které se nabízí samostatně v rámci oprav, modernizace, apod. Jsou to např.:

 • pojezdy strojů, vozů a vozíků
 • pohonné jednotky a pohony (řetězové, lanové)
 • potrubní systémy a potrubí, beztlaké i tlakové, podle zadání a potřeb zadavatele, kruhové tvarové, speciální
 • čerpání a rozvod tlakové vody
 • jeřáby a zvedací zařízení
 • rozrušování zamrzlého nákladu na vagonech
 • převážecí pánvové a šrotové vozy

Samozřejmostí je kompletní dodávka zařízení „na klíč“, což představuje dodávku zahrnující řešení pro dodržení emisních i ekologických požadavků včetně zprovoznění a předání funkčního zařízení odběrateli.