Dotace

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. realizuje projekt „Nákup a implementace informačního systému správy dokumentace, upgrade sítí, zálohování a zabezpečení“, jehož cílem je zvýšení digitální úrovně podniku.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Podpora odborného vzděláváni zaměstnanců

Tento projekt je financován z 85% z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15% z prostředků státního rozpočtu ČR.

Školení se bude provádět v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)“, reg.č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“,

reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Naše společnost se zařadila do projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“spolufinancovaného ze zdrojů Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců v následující aktivitě:

1.        Koksárenská akademie

Cílem je prohloubit kvalifikaci a proškolit zaměstnance společnosti HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. ve výše uvedené vzdělávací aktivitě, aby došlo k následujícím efektům:

– navýšení odborných dovedností, znalostí a schopností zaměstnanců, jejich další osobní rozvoj a růst,

– posílení konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců i společnosti,

– zvýšení flexibility společnosti,

– rozvoj společnosti.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Tento projekt je financován z 85% z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15% z prostředků Státního rozpočtu České republiky, v rámci OPZ.

Školení se bude provádět v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ reg.č.:CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053.

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“.

Naše společnost se zařadila do projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ spolufinancovaného ze zdrojů Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců v následujících aktivitách:

1.        Modelování a ověřování tahu v hasicí věži

2.        Anglický jazyk

3.        Ruský jazyk

4.        Německý jazyk

Termín realizace výše uvedených aktivit je v období od 07/2016 do 04/2017.

Cílem projektu je prohloubit kvalifikaci a proškolit zaměstnance společnosti HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. ve výše uvedených vzdělávacích aktivitách, aby došlo k následujícím efektům:

– navýšení odborných dovedností, znalostí a schopností zaměstnanců, jejich další osobní rozvoj a růst,

– posílení konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců i společnosti,

– zvýšení flexibility společnosti,

– rozvoj společnosti.

Podpora odborného vzděláváni zaměstnanců

Tento projekt je financován z 85% z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15% z prostředků státního rozpočtu ČR.

Školení se bude provádět v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ reg.č.:CZ.1.04/1.1.00/C3.00001.

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“,

reg. č. CZ.1.04/1.1.00/C3.00001.

Naše společnost se zařadila do projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“spolufinancovaného ze zdrojů Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců v následujících aktivitách:

1.        Statický výpočet klenby HR baterie

2.        BuildPower-rozpočty

3.        AutoCAD Plant 3D

4.        Bentley AutoPIPE

5.        Bentley PlantFlow

6.        EPLAN

7.        Větrání a proudění vzduchu, Proudění prachovzduchové směsi v hasicí věži

8.        MS Project

9.        Vyhláška 50/78 Sb. par. 10

10.     Vyhláška 50/78 Sb. par. 6

11.     Autodesk Advance Steel 3D

12.     Anglický jazyk pro projektování průmyslových technologií

13.     Autodesk Revit 3D

14.     Ruský jazyk pro projektování průmyslových technologií

15.     Creo 3D

Cílem projektu je prohloubit kvalifikaci a proškolit zaměstnance společnosti HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. ve výše uvedených vzdělávacích aktivitách, aby došlo k následujícím efektům:

– navýšení odborných dovedností, znalostí a schopností zaměstnanců, jejich další osobní rozvoj a růst,

– posílení konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců i společnosti,

– zvýšení flexibility společnosti,

– rozvoj společnosti.

Vzdělávejte se pro růst MSK II

Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) a z prostředků státního rozpočtu České republiky (15%).

Školení se bude provádět v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst v MSK II“ reg.č.:CZ.1.04/1.1.00/B1.00011.

 

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v MSK II“,

reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00011.

Naše společnost se zařadila do projektu „Vzdělávejte se pro růst v MSK II“spolufinancovaného ze zdrojů Evropského sociálního fondu (85%) a státního rozpočtu České republiky (15%).

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců v následující aktivitě:

– Koksárenské technologie – odborné vzdělávání nových a méně zkušených zaměstnanců

Cílem projektu je prohloubit kvalifikaci a proškolit zaměstnance společnosti HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. ve výše uvedené vzdělávací aktivitě, aby došlo k následujícím efektům:

– prohloubení odborných dovedností, znalostí a schopností zaměstnanců, jejich další osobní rozvoj a růst,

– posílení konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců i společnosti,

– zvýšení flexibility společnosti,

– rozvoj společnosti.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Tento projekt je financován z 85% z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15% z prostředků Státního rozpočtu České republiky, v rámci OPZ.

Školení se bude provádět v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ reg.č.:CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053.

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“.

Naše společnost se zařadila do projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ spolufinancovaného ze zdrojů Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců v následujících aktivitách:

– Windows 10 – nasazení a správa

Termín realizace je 10/2018.

Cílem projektu je prohloubit kvalifikaci a proškolit zaměstnance společnosti HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. ve výše uvedené vzdělávací aktivitě, aby došlo k následujícím efektům:

– navýšení odborných dovedností, znalostí a schopností zaměstnance, jeho další osobní rozvoj a růst,

– posílení konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců i společnosti,

– zvýšení flexibility společnosti,

– rozvoj společnosti.