Energetika a inženýrské stavby

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. nabízí dodávky a zpracování projektové dokumentace energetických staveb, což představují především elektrárny a teplárny různých typů a výkonů. Naše firma u těchto staveb řeší také ekologizace, jako jsou odsíření (deSOx), denitrifikace (deNOx), odprášení apod.

Mezi energetické stavby, které nabízí naše firma, se řadí dále zdroje s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny (kogenerační jednotky), kotelny na různá (i alternativní) paliva, bioplynové a výměníkové stanice. Mezi energetické stavby řešené naší firmou patří i strojní chlazení a vodní hospodářství.

Dopravní a inženýrské stavby

Při zpracovávání komplexních projektů a staveb navrhuje firma HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s. také inženýrské stavby a dopravní stavby. V rámci inženýrských staveb zpracováváme trasy kanalizací, vodovodů, parovodů, plynovodů ale i telekomunikací a elektrických vedení. V rámci dopravních staveb řešíme vnitro-areálové a obecní komunikace včetně dopravního řešení, vlečky a železniční přípojky a parkoviště.

Ekologie

Odprašování a odsiřování energetických zdrojů

  • Odprášování, DeSOx a DeNOx kotlů v elektrárnách a teplárnách na základě Licensorem zpracovaného Basic Designu

DeSOx a DeNOx – FlueFlex

Technologie FlueFlex  slouží k odsíření a denitrifikaci spalin z koksárenských baterií.  Technologie probíhá ve 2 hlavních krocích:

  • Snížení SO2 pro ochranu technologie DeNOx a dosažení požadované koncentrace SO2 > 30 mg/Nm3 pomocí polosuché čpavkové nebo vápenné
  • Denitrifikace pro dosažení koncentrace NOx > 30 mg/Nm3 pomocí konvenční katalytické metody (katalytický reaktor) nebo kombinovaného zařízení (společný filtr a katalytický reaktor, tkaninový filtr s implementovaným katalyzátorem).

BTP-HP Aquachemie (Biological Treatment Plant)

  • Návrh BČOV s reverzní osmózou pro dosažení až 70% zpětného využití odpadních vod

Hermetizace