Obchodní informace

OBCHODNÍ REJSTŘÍK

Viz odkaz na centrální registr ministerstva vnitra: www.justice.cz

Obchodní jméno: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

Sídlo: 28. října 1495, 738 01   Frýdek-Místek

Právní forma: akciová společnost

IČO: 45193584

DIČ: CZ45193584

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2102231757/2700

Společnost zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 340

Obchodní jméno: HUTNÍ PROJEKT International a.s.

Sídlo: 28. října 1495, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

Právní forma: akciová společnost

IČO: 26816211

DIČ: CZ26816211

Organizační složka zapsaná v Krajského soudu v Ostravě, oddíl B 2708.

Email: hp@hpinternational.eu

Organizační složka na Slovensku: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

Sídlo: Kapitána Nálepku 15, 040 01 Košice-mestská časť Staré Mesto

IČO: 36611671

DIČ: SK2022212478

IČ DPH: SK2022212478

Bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Košice

Číslo účtu: 4005981352/750

Organizační složka zapsaná v OR u Okresního soudu Košice I, číslo zápisu. Odd.: Po, vložka č. 386/V

Telefon: +420 558 877 210 (generální ředitel)

             +420 558 877 111 (recepce)

Email: hpfm(at)hpfm.cz

web: https://www.hpfm.cz

Společnost má uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnost za škodu způsobenou profesní odpovědností s Alianz pojišťovnou a.s..

Roční limit pojistného plnění je 30.000.000,- Kč.

Společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. je od roku 2012 menšinovým vlastníkem společnosti SIMPO CZ s.r.o.

Web: https://www.simpo.cz/

Výpis z obchodního rejstříku