Hlavní kategorie

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek dokončil zakázku „Instalacja KRAiC“ pro našeho polského klienta. 

Z důvodu navýšení výroby koksu na koksovně v Polském Radlinu a nutnosti splnění technologických parametrů pro vyčištěný koksárenský plyn proběhla výstavba nové linky pro čištění koksárenského plynu. Jedná se především o zařízení na desorpci vypíracího roztoku, zařízení pro katalytický rozklad amoniaku a výrobu síry. Zařízení rozšířeného a modernizovaného systému čištění koksárenského plynu v chemické části koksovny Radlin tvoří významnou a nepostradatelnou jednotku ochrany životního prostředí v procesu výroby koksu a surového koksárenského plynu. Realizací investičního záměru je zajištěn stabilní a bezpečný provoz.