Inženýrsko - dodavatelská činnost

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. získal v uplynulých letech bohaté zkušenosti v oblasti realizace staveb. Největší zakázky realizované naší společností přesáhly hodnotu 0,5 miliardy Kč a prokázaly schopnosti našeho inženýrsko-dodavatelského týmu zvládnout realizaci rozsahem velkých a současně technicky náročných staveb. Spojení technické úrovně projekčních týmů se zkušeností týmu inženýrských služeb nabízí investorům vyšší přidanou hodnotu ve schopnosti pružné reakce na podněty investora i všech fázích realizace stavby od tvorby projektové dokumentace až po etapu samotné výstavby a umožňují okamžité promítnutí nových podnětů zvyšující užitnou hodnotu stavby a představující úsporu vynaložených prostředků:

Rozsah našich služeb

  • Realizace staveb podle vlastní projektové dokumentace
  • Realizace staveb s projekčními týmy jiných organizací
  • Realizace staveb s přímou vazbou na zahraničního dodavatele podle jeho dokumentace