Podpora odborného vzděláváni zaměstnanců

Tento projekt je financován z 85% z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15% z prostředků státního rozpočtu ČR.

Školení se bude provádět v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ reg.č.:CZ.1.04/1.1.00/C3.00001.

 

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“,

reg. č. CZ.1.04/1.1.00/C3.00001.

Naše společnost se zařadila do projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“spolufinancovaného ze zdrojů Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců v následujících aktivitách:

1.        Statický výpočet klenby HR baterie

2.        BuildPower-rozpočty

3.        AutoCAD Plant 3D

4.        Bentley AutoPIPE

5.        Bentley PlantFlow

6.        EPLAN

7.        Větrání a proudění vzduchu, Proudění prachovzduchové směsi v hasicí věži

8.        MS Project

9.        Vyhláška 50/78 Sb. par. 10

10.     Vyhláška 50/78 Sb. par. 6

11.     Autodesk Advance Steel 3D

12.     Anglický jazyk pro projektování průmyslových technologií

13.     Autodesk Revit 3D

14.     Ruský jazyk pro projektování průmyslových technologií

15.     Creo 3D

Cílem projektu je prohloubit kvalifikaci a proškolit zaměstnance společnosti HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. ve výše uvedených vzdělávacích aktivitách, aby došlo k následujícím efektům:

– navýšení odborných dovedností, znalostí a schopností zaměstnanců, jejich další osobní rozvoj a růst,

– posílení konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců i společnosti,

– zvýšení flexibility společnosti,

– rozvoj společnosti.