Kategorie: Chemické provozy

Místo stavby: Indie

Zadavatel: STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD. Rourkela Steel Plant

Druh stavby: Novostavba

Realizace: ukončeno

Popis:

Jedná se o výstavbu chemických provozů včetně vodního hospodářství a strojního chlazení. V prosinci 2020 byl vydán ze strany klienta Final Acceptance Certificate (FAC) čímž byla stavba oficiálně ukončena a předána do rukou koksovny Rourkela Steel Plant.