Kategorie: Koksárenské baterie

Místo stavby: Ostrava

Zadavatel: ArcelorMittal Ostrava a.s.

Účel stavby: Modernizace stávajícího technologického zařízení

Realizace: 2015

 

Popis:

Jednalo se o modernizaci stávajícího technologického zařízení pro mokré hašení koksu  za účelem snížení emisí při hašení koksu.

Tento projekt řešil výrazné snížení koncentrace TZL v úletu pří hašení koksu v hasicí věži koksové baterie. Pro tento účel byly do hasicí věže instalovány nerezové vnitřní vestavby se 2 vrstvami nerezových komůrek, včetně nosné ocelové konstrukce pro vestavby a trysky. Výdřeva hasicí věže byla zaměněna za novou kazetovou výdřevu. V dolní části hasicí věže byl vyměněn dřevěný obklad podélných stěn. Umístění vestaveb snížilo tah komína, proto musela být hasicí věž zvýšena na cca 30 m. Vnitřní část vestaveb, včetně trysek a roštu byla provedena z nerez materiálu.