Kategorie: Aquaparky, bazénová technika

Místo stavby: Hodonín

Zadavatel: Město Hodonín

Realizace: 2008

Popis:

Z důvodu zastaralého a kapacitně nevyhovujícího (z hlediska hygienických požadavků a předpisů) letního koupaliště se město Hodonín rozhodlo pro jeho rekonstrukci. Realizací záměru tak byl vytvořen sezónní plavecko-relaxační areál města.

V rámci projektu byla řešena příprava území a demolice, provozně sociální objekt, víceúčelový, rekreační a dětský bazén, tobogán a skluzavka, zpevněné plochy, terénní úpravy, oplocení, vnitřní areálové rozvody, přípojky inženýrských sítí, umělé zavlažování apod.