Kategorie: Chemické provozy

Místo stavby: Ostrava

Zadavatel: OKK Koksovny a.s., Česká republika

Projektová příprava: 02 – 05/2018

Realizace: 2019

 

Popis:

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s. ukončil modernizaci sytiče 1A ve Čpavkárně koksovny Svoboda. Modernizace sytiče 1A spočívala v provedení demontáže a kompletní výměny spodní částí sytiče 1A, vč. jeho vnitřních vestaveb, za nové díly. V rámci dodávky nových dílů sytiče 1A byly provedeny i úpravy na dalších navazujících zařízeních jako např. louhový a kyselinový hrnec. Součástí modernizace byla dále výměna navazujících potrubí a čerpadel a úprava obslužné ocelové konstrukce kolem sytiče 1A.

Unikátnost řešení spočívá v realizaci bezvyzdívkové spodní části sytiče, který je proveden z materiálů odolávajících danému korozivnímu prostředí. Dále byl modernizován a rozšířen splachovací systém vnitřní části sytiče. Jde o vnitřní soustavu prstenců, děrovaných trubek a trysek určený pro čištění úsad. Pro tyto účely byl navržena nová technologie přípravy proplachovací horké vody včetně vysokotlakých čerpadel pro její dopravu.

Ojedinělý je rovněž automatický systém dávkování kyseliny sírové na základě měření kyselosti matečného roztoku v sytiči.