Kategorie: Energetika

Místo stavby: Staříč

Zadavatel: Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.

Druh stavby: Trvalá stavba

Realizace: 2019

Popis:

Objekt sušárny slouží k vysušení nařezaných dřevěných desek na požadovanou vlhkost. Sušárna D je složena z osmi sušících komor. Sušící komory jsou navzájem propojeny kontrolní chodbou a chodbou, která spojuje dvě fáze výstavby sušárny.

Na základě druhů a rozměrů řeziva, způsobu uložení, vstupní vlhkosti, klimatických podmínek a požadované výstupní vlhkosti je nastaven daný vysušovací program. Vlastní vysušování v komoře je zajištěno pomocí 5 ks do série zapojených horkovodních topných registrů instalovaných v rovině stropní přepážky, dělící spodní sušící a horní mezistropní prostor s ventilátory. Vhodné vysušovací klima v komoře doplňuje též postřikový systém s vodní mlhou.