Kategorie: Občanská stavba

Místo stavby: Zlín

Zadavatel: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o.

Realizace: 2017

Název: Rekonstrukce

 

Popis:

HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek, a.s. realizoval zakázku pro Muzeum jihovýchodní Moravy sídlící ve Zlíně. Předmětem zakázky bylo zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, projektovou dokumentaci pro provádění stavby, stavebně-historický průzkum a zajistit sjednané činnosti na této akci