Kategorie: Výroba koksu

Místo stavby: Česká republika

Realizace: probíhá

 

Popis:

Specializovaný útvar společnosti HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. – tepelně technická divize pokračuje v regulacích a seřízení koksových baterií na koksovnách Liberty Ostrava, Třineckých železárnách i Ostravsko-Karvinských koksovnách. Cílem těchto regulací je zajistit optimální chod koksárenských baterií s ohledem na kvalitu produkovaného koksu a úsporu energií potřebných na vytápění baterií.  Výsledkem těchto regulací je rovněž snížení emisí plynných látek do ovzduší a dále i prodloužení životnosti těchto koksárenských baterií. Znalost a erudice pracovníků Tepelně-technické divize byla rovněž využita řadou zahraničních společností při kontrole kvality a přejímkách žáruvzdorného zdiva pro své projekty – např. japonský SUMMIT CRM, americké společnosti JEWELL COKE a AK STEEL, italská pobočka PAUL WURTH.