TA ČR

PROGRAMOVÝ PROJEKT TA01021058

Optimalizace procesu aplikace alternativních sekundárních metod odsíření na vybraných energetických zdrojích pro dosažení emisního limitu SO2 200 mg/Nm3
Projekt č. TA01021058 byl řešen s finanční podporou TA ČR.

PROGRAMOVÝ PROJEKT TA02021153

Optimalizace technologie mokrého hašení koksu na hasící věži koksárenské baterie pro dosažení limitu TZL 50 g/1 tunu hašeného koksu
Projekt č. TA02021153 je řešen s finanční podporou TA ČR.