Tepelně technické služby

Dohled při vyzdívání koksárenských baterií

 • Technický dozor při realizaci žáruvzdorných vyzdívek dle projektové dokumentace
 • Technický dozor při montáži technologického zařízení navazujícího na žáruvzdorné zdivo
 • Dozor při komplexních zkouškách a záběhovém provozu
 • Kontrolní činnost při přejímkách žáruvzdorného zdiva

Vysoušení a vytápění koksárenských baterií

 • Vysoušení a vytápění koksárenských baterií s použitím termočlánků s bezdrátovou technologií sběru dat
 • Laboratorní dilatometrické zkoušky a chemické složení žáruvzdorného zdiva
 • Vypracování vysoušecí křivky

Regulace kotvení kleštin koksárenských baterií

 • Kontrolní činnost při regulaci kotvení dle projektové dokumentace

Teplotní a tlaková regulace koksárenských baterií

 • Měření teplot, analýz spalin a seřízení tlakového režimu
 • Optimalizace tepelného režimu s ohledem na emise a stáří baterie

Audit koksárenských baterií

 • Proměření teplotních a tlakových poměrů
 • Měření analýz spalin
 • Měření těsnosti zdiva koksárenských baterií
 • Kontrola poškození zdiva komor a kouřových kanálů