Vodíková technologie

Elektrolyzéry pro výrobu „zeleného“ vodíku.

  • Výroba „zeleného“ vodíku = jako zelený je označován vodík, který je vyroben za pomocí energie z OZE – obnovitelných zdrojů energie. Růžový vodík (zdroj jaderná energie), modrý vodík (zdroj zemní plyn), apod.
  • V těchto systémech je vstupem elektřina a voda, následně se za pomocí elektrolýzy vody vyrobí čistý vodík a kyslík.

Stacionární úložiště vodíku, zemního plynu, bioplynu a dalších

  • Stacionární tlakové nádoby, které se nejčastěji využívají jako úložiště energie (vodíku). Může se jednat o ocelové či kompozitní tlakové nádoby nebo kaskádové systémy. Mohou být uloženy na povrchu či v podzemí.

Transportní moduly vodíku, zemního plynu, bioplynu a dalších

  • Transportovatelné nádoby/tlakové láhve pro potřeby další přepravy a plnění na jiných místech.
  • Jedná se o kompozitní či ocelové lahvové svazky, případně jednotlivé tlakoé láhve, které jsou schváleny pro transport dle příslušných norem.

Kompresory a plnící stanice vodíku až 1000bar

  • Plnící vodíkové stanice pro
    • autobusy, nákladní automobily, dodávky/osobní automobily, vlaky, lodě, stavební stroje, manipulační techniku, tlakové láhve.
  • Jedná o přečerpávací stanice vodíku. U autobusů a velkých nákladních vozidel se standardně jedná o systémy s tlakem 350bar,u osobních automobilů pak 700bar.

Využití vodíku pro akumulaci přebytkové energie z OZE

  • Jako úložiště přebytečné energie z FVE a její opětovné využití v případě potřeby. Je možné realizovat již od výkonů v řádu kW, tak aby byla zajištěna co největší soběstačnost celého systému. Vodík pak slouží jako nosič energie, podobně jako akumulátory a poskytuje energii, když je potřeba.

Podrobnější informace jsou uvedeny v přiložených prospektech:

Partnerstvi spolecnosti HPFM a HYDROGEN SYSTEMS

Bezpecne a vyhodne reseni skladovani a prepravy

Mobilni vodikova plnici stanice