Odvětví

Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) a z prostředků státního rozpočtu České republiky (15%).

Školení se bude provádět v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst v MSK II“ reg.č.:CZ.1.04/1.1.00/B1.00011.

 

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v MSK II“,

reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00011.

Naše společnost se zařadila do projektu „Vzdělávejte se pro růst v MSK II“spolufinancovaného ze zdrojů Evropského sociálního fondu (85%) a státního rozpočtu České republiky (15%).

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců v následující aktivitě:

Koksárenské technologie – odborné vzdělávání nových a méně zkušených zaměstnanců

Cílem projektu je prohloubit kvalifikaci a proškolit zaměstnance společnosti HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. ve výše uvedené vzdělávací aktivitě, aby došlo k následujícím efektům:

– prohloubení odborných dovedností, znalostí a schopností zaměstnanců, jejich další osobní rozvoj a růst,

– posílení konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců i společnosti,

– zvýšení flexibility společnosti,

– rozvoj společnosti.