Ekologizace – slévárny PROMET FOUNDRY a.s. ve Vsetíně

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Vsetín Zadavatel: PROMET FOUNDRY a.s. Realizace: 2023 Popis: Naše společnost poskytla komplexní výkon činností technického dozoru stavebníka, a to věcné, finanční, časové a kvalitativní kontroly přípravy a realizace stavební a technologické části díla této zakázky. Součástí našich služeb byl také výkon činnosti Koordinátora BOZP.

Modernizace deamonizační stanice a zásobníků louhu na čpavkárně

Kategorie: Chemické provozy Místo stavby: Ostrava Přívoz Zadavatel: OKK Koksovny, a.s. Realizace: 2023 Popis: Naše společnost realizovala stavbu „Modernizace deamonizační stanice a zásobníků louhu na čpavkárně“ formou dodávky „na klíč“. V rámci modernizace byly vyměněny 2ks nádrží pro hydroxid sodný včetně veškerých potrubních propojení a instrumentace. Záchytná vana nádrží byla doplněna kyselinovzdorným obkladem a stávající čerpadlovna upravena…

Nový sklad chemikálií

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Rožnov pod Radhoštěm Zadavatel: ON Semiconductor Czech Republic s.r.o. Realizace: 2023 Popis: Naše společnost předala investorovi ON Semiconductor Czech Republic s.r.o. studii proveditelnosti, jejímž cílem bylo rozšíření skladovacích kapacit chemikálií na prostorové maximum ve vazbě na stávající sklad a s využitím pozemků ve vlastnictví investora. Studie byla pro investora zpracována ve dvou…

Doplnění linky výroby paliva o třídící technologii

Kategorie: Průmyslové stavby Místo stavby: Ostrava Zadavatel: OZO Ostrava s.r.o. Realizace: 2023 Popis: Naše společnost vypracovala dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro změnu stavby před dokončením včetně inženýrské činnosti a prováděla technický dozor technologické části stavby k předmětné zakázce. V rámci projektu bylo řešeno doplnění stávající linky výroby paliva o třídící technologii. Jedná se o technologii třídění…