PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE – STARÁ ŠKOLA

Kategorie: Občanská stavba Místo stavby: Kunovice Zadavatel: Město Kunovice Realizace: 2020 Název: Rekonstrukce objetu školy Popis: Na základě zpracované projektové dokumentace společnosti HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. – divize Uherské Hradiště proběhla rekonstrukce objektu školy ve městě Kunovice. Dotčená stavba byla vybudována koncem 19 století. Sloužila jako škola, následně byla bez využití. Rekonstrukcí a přístavbou stávající…

Tepelně technická divize

Kategorie: Výroba koksu Místo stavby: Česká republika Realizace: probíhá   Popis: Specializovaný útvar společnosti HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. – tepelně technická divize pokračuje v regulacích a seřízení koksových baterií na koksovnách Liberty Ostrava, Třineckých železárnách i Ostravsko-Karvinských koksovnách. Cílem těchto regulací je zajistit optimální chod koksárenských baterií s ohledem na kvalitu produkovaného koksu a úsporu energií potřebných…

Nahrazení izotermické nitrace adiabatickou

Pro investora BorsedChem MCHZ, s.r.o. naše společnost zpracovala dokumentaci pro akci velkého rozsahu „Nahrazení izotermické nitrace adiabatickou“. Následně po úspěšném nájezdu adiabatické nitrace benzenu, kde společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. zpracovával off-site sloužící pro zajištění vyšších výrobních kapacit u jednotlivých medií, došlo také k navýšení výroby nitrobenzenu resp. anilinu. Stavba byla uvedena do provozu v…

Drtící linka odpadů

Kategorie: : Průmyslové stavby Místo stavby: Valašské Meziříčí Zadavatel: DEZA a.s. Realizace: 2021 Popis: Na základě zpracované projektové dokumentace společnosti HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. bylo zrealizována stavba drtící linky odpadů. Ta spočívala ve výměně stávající technologie drcení odpadů za novou technologii drcení odpadů stejného typu o větším drtícím výkonu.

Optimalizace hasicí věže

Společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek uzavřela smlouvu na vypracováni projektové dokumentace pro společnost AZOVSTAL na Ukrajině. Jejím předmětem je optimalizace Hasicí věže za pomocí využití vlastního know-how a patentovaných vestaveb zajišťující vysokou efektivitu chlazení a zároveň minimální dopad na životní prostředí.  

Chlazení koksárenského plynu

Kategorie: Chemické provozy Místo stavby: Nizozemsko Zadavatel: Tata Steel IJmuiden BV Realizace: 2019 Popis: Společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. zpracovala dokumentaci na chladicí systém koksárenského plynu pro nizozemskou koksovnu TATA Steel v IJmujdenu. Nově navržený chladicí systém koksárenského plynu se skládá z primárních chladičů průběžně splachovaných emulzí vody a dehtu, a koncových chladičů. Oba druhy chladičů…