Doplnění linky výroby paliva o třídící technologii

Naše společnost úspěšně dokončila činnost technického dozoru technologické části stavby předmětné zakázky, ke které také vypracovala dokumentaci pro stavební povolení a kompletní dokumentaci pro změnu stavby před dokončením včetně inženýrské činnosti.

Nová technologie třídění má za úlohu vytřídit z komunálního odpadu frakce, které jsou prodejné a dále zpracovatelné. Tímto projektem se odlehčí zatížení skládek komunálního odpadu. Nová třídící technologie má kapacitu 80 tis. tun ročně komunálních odpadů a plastů.