Kategorie: Chemické provozy

Místo stavby: Nizozemsko

Zadavatel: Tata Steel IJmuiden BV

Realizace: 2019

Popis:

Společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. zpracovala dokumentaci na chladicí systém koksárenského plynu pro nizozemskou koksovnu TATA Steel v IJmujdenu. Nově navržený chladicí systém koksárenského plynu se skládá z primárních chladičů průběžně splachovaných emulzí vody a dehtu, a koncových chladičů. Oba druhy chladičů jsou nepřímé a jejich základní technologie je podobná. Projekční práce byly zahájeny studií proveditelnosti, ve které byla navržena koncepce a základní prvky chlazení koksárenského plynu a bylo ověřeno, zda je navržené řešení možné. V následujícím stupni basic engineering, byla rozpracována koncepce ze studie. Požadavkem investora bylo, aby celá dokumentace ve všech profesích vznikla ve 3D. V další dokumentaci detail engineering, byly detailně rozpracovány potrubní trasy, technická zařízení a aparáty.