Kategorie: Výroba koksu

Místo stavby: Slovenská republika

Zadavatel: Železárny, Slovenská republika

Realizace: 2019

 

Popis:

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. dokončil modernizaci hasicí věže pro velkoprostorovou koksárenskou baterii s kapacitou výroby cca 1 milion tun koksu za rok. Cílem projektu bylo snížení emisí tuhých látek při hašení koksu. Modernizace spočívala v instalaci sekundárního hašení – sekundárního roštu se speciálními tryskami doplněnou o  speciální nerezové vestavby. Součástí byla i instalace nových nádrží na hasicí vodu a potrubních rozvodů. Výsledkem je dodržení emisních limitů pro prachové úlety vznikající při hašení koksu – v množství menším než 25 g na jednu tunu vyrobeného suchého koksu a snížení obsahu vody v uhašeném koksu pod hodnotu 4,2 %.