Kategorie: Průmyslové stavby

Místo stavby: Ostrava

Zadavatel: OZO Ostrava s.r.o.

Realizace: 2023

Popis:

Naše společnost vypracovala dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro změnu stavby před dokončením včetně inženýrské činnosti a prováděla technický dozor technologické části stavby k předmětné zakázce.

V rámci projektu bylo řešeno doplnění stávající linky výroby paliva o třídící technologii. Jedná se o technologii třídění směsného komunálního odpadu na materiálové a energetické frakce jako jsou kartón, papír, BRO, tetrapak, PE-HD, PP, PET – zelené, modré a bílé, fólie, kovy, sklo, palivo (textil) a nadrozměrný a nevhodný materiál.

Nová třídící technologie má kapacitu 80 tis. tun ročně komunálních odpadů a plastů. Všechny stavební práce probíhaly uvnitř stávajících hal.