Kategorie: : Průmyslové stavby

Místo stavby: Ostrava

Zadavatel: OZO Ostrava s.r.o.

Realizace: 2016

Popis:

Společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. zpracovala projektovou dokumentaci, která řešila doplnění stávající linky výroby paliva o třídící technologii. Nová technologie třídění má za úlohu vytřídit z komunálního odpadu frakce, které jsou prodejné a dále zpracovatelné, přičemž jedna frakce z různých častí třídění je frakce paliva, která je zpracovatelná v lince paliva. Tímto projektem se odlehčilo zatížení skládek komunálního odpadu.

Původní technologie byla plánována na kapacitu 150 tis. tun odpadu ročně. Nová třídící technologie má plánovanou kapacitu 80 tis. tun ročně komunálních odpadů a plastů.