Kategorie: Průmyslové stavby

Místo stavby: Vsetín

Zadavatel: PROMET FOUNDRY a.s.

Realizace: 2023

Popis:

Naše společnost poskytla komplexní výkon činností technického dozoru stavebníka, a to věcné, finanční, časové a kvalitativní kontroly přípravy a realizace stavební a technologické části díla této zakázky. Součástí našich služeb byl také výkon činnosti Koordinátora BOZP.