Kategorie: Energetika

Místo stavby: Třinec

Zadavatel: ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Druh stavby: Liniová stavba

Realizace: 2021-2023

Popis:

Projektová dokumentace řešila energomost s potrubní trasou konvertorového plynu z kyslíko-konvertorové ocelárny (KKO) do plynojemu (DN 2000/2200) a s potrubní trasou DN 1200 z plynojemu do areálu Třineckých železáren a.s. Hlavní potrubí DN 2000/2200 slouží jako přívodní potrubí plynu do plynojemu, doprovodné potrubí DN 1200 slouží pak jako vratné potrubí plynu.