Kategorie: Chemické provozy

Místo stavby: Radlin, Polsko

Zadavatel: JSW KOKS SPÓŁKA AKCYJNA

Realizace: 2022

Popis:

Společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek dokončil zakázku „Instalacja KRAiC“ pro našeho polského klienta.

Z důvodu navýšení výroby koksu na koksovně v Polském Radlinu a nutnosti splnění technologických parametrů pro vyčištěný koksárenský plyn proběhla výstavba nové linky pro čištění koksárenského plynu. Především se jedná o zařízení na desorpci vypíracího roztoku, zařízení pro katalytický rozklad amoniaku a výrobu síry.

Množství koksárenského plynu: 45 000 Nm3/h (včetně cca 5 000 Nm3/h poreakčního plynu z katalytického rozkladu čpavku a Clausovy výroby síry. – „KRAiC“.

Dalšími atraktivními komerčními produkty jsou:

  • technicky čistý koksárenský plyn (používá se pro otop koksárenské baterie a dodatečně pro výrobu energie),
  • koksárenský dehet,
  • uhlovodíky BTX (benzol),
  • čistá síra (99,99 % hmot.),
  • pára z rekuperace procesního tepla.

Parametry technicky čistého koksárenského plynu:

  • Obsah sirovodíku: < 0,5   g / Nm3
  • Obsah čpavku: 0,03   g / Nm3
  • Obsah uhlovodíků BTX: 3   g / Nm3

Zařízení rozšířeného a modernizovaného systému čištění koksárenského plynu v chemické části koksovny Radlin tvoří významnou a nepostradatelnou jednotku ochrany životního prostředí v procesu výroby koksu a surového koksárenského plynu. Realizací investičního záměru je zajištěn stabilní a bezpečný provoz.