Kategorie: : Průmyslové stavby

Místo stavby: Ostrava

Zadavatel: Liberty Ostrava a.s.

Realizace: 2022

Popis:

Naše společnost úspěšně ukončila dodávku „na klíč“, jejímž předmětem bylo snížení fugitivních emisí TZL (tuhých znečišťujících látek) na severní části Aglomerace, a to instalací technologického zařízení a potrubních rozvodů.

Součástí projektu byl návrh nové optimalizované odsávací potrubní sítě stávajících odprašovacích zařízení odsunových cest, která musela respektovat stávajících technologii odsunu aglomerátu a zajistit tak vyšší účinnost zachycování prachu u jednotlivých zdrojů prašnosti.

Realizací záměru došlo ke snížení emisí ze stacionárních zdrojů.