Kategorie: : Průmyslové stavby

Místo stavby: Slovenská republika

Zadavatel: Železárny v Slovenské republice

Realizace: 2019

Popis:

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. jako vedoucí konsorcia této investiční akce, dokončil výstavbu zakázky „Kontrola emisí pro rudné mosty VP3 – Přestavba EO34“ jejíž cílem bylo výrazně snížit primární a sekundární emise tuhých znečišťujících látek vypouštěných z rudných mostů VP3. V rámci realizace byla demontována stávající technologie zachytávání a odsávání prachu, která byla nahrazena novým efektivnějším systémem s odlučováním prachu v jediném filtračním zařízení vzniklém přestavbou existující odlučovací stanice EO 34 na nové filtrační zařízení včetně systému regenerace filtračních jednotek. Díky realizací investiční akce se dosáhlo významného zlepšení kvality ovzduší.