Kategorie: : Průmyslové stavby

Místo stavby: Slovenská republika

Zadavatel: Železárny v Slovenské republice

Realizace: 2019

Popis:

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. jako generální dodavatel této investiční akce, dokončil výstavbu zakázky „Kontrola emisí pro rudné mosty VP1“ jejíž cílem bylo výrazně snížit emise tuhých znečišťujících látek vypouštěných z komínů rudných mostů VP1, přesýpací stanice aglomerace a třídírny rud a koksu. Díky realizací investiční akce se dosáhlo významného zlepšení kvality ovzduší.