Kategorie: Chemické provozy

Místo stavby: Ostrava

Zadavatel: OKK Koksovny a.s., Česká republika

Realizace: 2019

 

Popis:

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s. ukončil instalaci nového plnícího zařízení pro plnění koksárenského benzolu a dehtu do železničních cisteren na OKK Koksovny, a.s. Součástí řešení investiční akce byla demontáž stávající plnící stanice, realizace nové ocelové konstrukce plnící stanice, montáž nových plnících ramen pro benzol a dehet a také potrubní napojení plnících ramen.