Kategorie: Energetika

Místo stavby: Ostrava

Zadavatel: Liberty Ostrava a.s.

Druh stavby: Trvalá stavba

Realizace: 2022

Popis:

Naše společnost dokončila dodávku na klíč k akci „Nové vzduchové kompresory“ pro investora Liberty Ostrava a.s. Dodávka a montáž požadované technologie zahrnovala náhradu stávajícího parního vzduchového kompresoru 3 novými moderními šroubovými vzduchovými kompresory. Nové kompresory byly umístěny ve stávající hale strojovny kyslíkových elektráren. Součástí dodávky byla také úprava stávajících zařízení, přípravné a projekční práce, dodávky potřebných staveb a stavebních prací, zajištění přípojek potřebných energií a médií, realizaci potřebných přeložek, montáž a uvedení navržených zařízení do provozu včetně potřebných zkoušek a zaškolení.

Technické parametry pro 1 ks vzduchového šroubového kompresoru jsou následující:

  • Dopravní množství 1 ks kompresorové stanice   9 000 m3/h
  • Jmenovitý výkon motoru 1 015 kW

Nové kompresory plně nahradily dodávku stlačeného vzduchu do firemní sítě. Jejich instalací se snížily energetické ztráty.