Kategorie: Chemické provozy

Místo stavby: Ostrava

Zadavatel: ArcelorMittal Ostrava a.s., Česká republika

Druh stavby: Rekonstrukce 

Realizace: 2019

 

Popis:

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s. zpracoval realizační projekt na nový odháněč a odkyselovač pro závod Koksovna v areálu ArcelorMittal Ostrava. Jednalo se o náhradu současných aparátů se záměnou jejich dispozic s ohledem na zajištění provozu stávajících zařízení.  Postupně byly instalovány nové modernizované aparáty – odháněč a odkyselovač, byla celkově rekonstruována ocelová konstrukce, doplněny nové potrubní větve a instalovány prvky MaR. Akce byla provedena v režimu „na klíč“, včetně projektové přípravy.  Realizace probíhala za běžného provozu zařízení s minimem vyžadovaných odstávek.