Kategorie: : Průmyslové stavby

Místo stavby: Paskov

Zadavatel: Advanced World Transport a.s., Česká republika

Realizace: 2019

Název: Kontejnerové překladiště Paskov – III. etapa

 

Popis:  

Na základě požadavku investora AWT a.s. zpracoval HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. dokumentaci pro provádění stavby na rozšíření kontejnerového překladiště v Paskově o III. etapu. Dle naší projektové dokumentace byla akce úspěšně realizována v letech 2017-2019. V rámci stavby byla vytvořena nová parkovací místa pro kamiony a zpevněné plochy překladiště pro umístění kontejnerových jednotek. Dále byly naprojektovány obslužné terminály a dopravní napojení na místní komunikace. Nedílnou součástí díla je rovněž nová dvoukolejná železniční vlečka z Vratimovského zhlaví a veškeré rozvody technické infrastruktury. V průběhu realizace stavby vykonávala naše společnost autorský dozor a technicko-projekční výpomoc.