Kategorie:      Průmyslové stavby

Místo stavby: Třinec

Zadavatel:      ENEZA, s.r.o

Realizace:       2018

 

Popis:  HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. vypracoval dokumentaci pro sloučení řízení a stavební řízení s názvem Obnova výrobního areálu Eneza. Projekt řeší kompletní obnovu areálu firmy, kdy dojde k lepšímu logistickému uspořádání objektu dle aktuálních potřeb toku materiálu firmou.

Projekt zahrnuje výstavbu nové ocelové haly a dvou přístavků, včetně inženýrských sítí, nové čističky odpadních vod a nezbytných demolic.